Roberto Firmino (@roberto_firmino) Instagram Stories

✝️🤍 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. @larissa_peereira 💍 @tinaebellafirmino

232 stories | 13.4M followers | 631 following

Posted: September 12, 2020 at 12:33 pm
Expired: September 13, 2020 at 12:33 pm
Next
Previous